เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 4 มิถุนายน 2552 โดยประกอบกิจการทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานควบคุม งานตรวจวัดค่า งานสารสนเทศ ตามความต้องการของลูกค้า มาอย่าง ยาวนานมากกว่า 9 ปี เพื่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพอย่างสูงสุด โดยมีจำหน่ายในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มงานควบคุมการเข้าออก ทั้งเครื่องนับคนเข้าออก ประตูกั้นคนเข้าออก แบบใช้บัตร หยอดเหรียญ และแบบใช้ลายนิ้วมือ และนอกจากนี้ยังมีบริการพัฒนาและจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในลักษณะเฉพาะด้านเช่นการควบคุมสื่อสารกับ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นเพื่อความประหยัด และมีคุณภาพดี เพื่อผู้ใช้งาน โดยหากการทำงานของสินค้าเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาอันทำให้เกิดความเสียหาย จะช่วยในการดำเนินงาน และกิจการให้เป็นไปด้วยความสะดวก ระบบงานที่เดินไปตามระบบทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจที่ท่านวางเป้าหมายไว้

จุดมุ่งหมายของเรา

ดอลลี่ โซลูชั่น ต้องการก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดหาระบบเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการคำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของระบบ โดยมีการพัฒนาขององค์ความรู้ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ End-User รวมไปถึงการหา Solution เพื่อตอบสนองท้้งความต้องการ และ ราคา และความเหมาะสมในการใช้งานอย่างดี

พันธกิจของบริษัท

พัฒนาซอฟร์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาระบบงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนของระบบงาน ช่วยให้การทำงานสะดวกสบายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การให้บริการของบริษัท

พัฒนาระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานควบคุมอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม , งานควบคุมทางด้านไฟฟ้ากำลัง

พัฒนาซอฟร์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ในการควบคุม อุปกรณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งการสื่อสารระยะไกล รวมไปถึงวางระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ผลิตและจำหน่าย เครื่องนับคนเข้าออก ระบบ Access Control ในรูปแบบต่างๆ