Dcounter เครื่องนับจำนวนคน

เครื่องนับจำนวนคน Dcounter

เครื่องนับจำนวนคน เป็นอุปกรณ์พื้นฐานตามงานกิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นเรื่องยากที่จะนับจำนวนคนจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องนับจำนวนคนจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนับจำนวนคน บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงเลือกที่จะพัฒนา เครื่องนับคน แบรนด์ Dcounter ขึ้นมา โดยเครื่องนับคน เป็นระบบ People counter ที่ช่วยในการเก็บสถิติ จำนวนคนเดินเข้าออก จำนวนคนเข้าใช้บริการ ให้ได้จำนวนที่แน่นอน หรือใกล้เคียงความจริงที่สุด โดยจะช่วยทั้งในเรื่องการจัดการ สถานที่ การควบคุมการจราจร หรืออื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ลดการเกิดปัญหาจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม

เครื่องนับจำนวนคน Dcounter เหมาะกับที่ใดบ้าง

เครื่องนับคนสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างได้ดังนี้

  • ห้างสรรพสินค้าเครื่องนับคน มีบทบาทสำคัญในการช่วยนับจับนวนคน ที่เข้าใช้บริการ เพื่อการจัดการ รวมถึงวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหา กรณี ผู้เข้าใช้บริการลดลงอย่างมี นัยยะสำคัญ การเพิ่มขึ้นของคนในช่วงจัดงาน ว่ามีความต่าง หรือไม่อย่างไร
  • สถานที่ราชการ การติดต่อของผู้รับบริการ ว่ามีความถี่บ่อยอย่างไร โดยเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ หากวางในจุดที่เหมาะสม จะตรวจสอบได้ถึงว่า แต่ละส่วนงานมีการให้บริการประชาชนมากน้อยเพียงใด
  • สถานที่จัดกิจกรรม ในส่วนการทำกิจกรรม หรือ Event ต่างๆ ย่อมต้องการการเก็บสถิติ การสรุปข้อมูลการเข้าชมงานในแต่ละวัน หรืออาจจะละเอียดถึงรายชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า หรือการตอบรับของลูกค้า โดยเฉพาะ Event ขนาดใหญ่ย่อมมีการลงทุนสูง จึงจำเป็นที่ควรจะจัดเก็บสถิติผลการดำเนินงาน และการเข้าชมงานของประชาชน
  • ห้องสมุดโรงเรียน อาจจะใช้ร่วมกับระบบอื่นๆของทางเรา เพื่อสรุปยอมการเข้าใช้ห้องสมุด ร่วมกับสถิติการยืมคืน เพื่อตรวจสอบผู้ที่มีความสนใจในการใช้บริการห้องสมุด
  • ลานแสดงดนตรี หรือ คอนเสิร์ต ก็เป็นอีกจุดที่นิยมติดตั้ง เครื่องนับจำนวนคนอัตโนมัติ เพื่อบอกถึงจำนวนคนที่เข้างานจริง และบัตรที่ขายได้ ในกรณีที่กลัวการลักลอบเข้างานโดยไม่ได้ซื้อบัตร หรือการแออัดของจำนวนคนที่มากเกินไปนั่นเอง

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่ยังมี สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน มหาวิทยาลัยต่างๆ สถานที่ที่ต้องการทราบจำนวนผู้เข้าใช้งาน และผู้สนใจ ทำให้แสดงถึงความนิยมของสถานที่หรือห้างร้านนั้นๆได้ ยังสามารถนำไปช่วยในการโฆษณาหาผู้ลงทุนหรือร่วมทุนใหม่ๆได้อีกด้วย จึงอาจจะกล่าวได้ว่า เครื่องนับจำนวนคน เป็นเครื่องที่สามารถใช้ในงานสถิติได้หลากหลายรูปแบบ

รูปแบบการใช้งาน เครื่องนับจำนวนคน Dcounter

รูปแบบที่นิยมใช้เครื่องนับจำนวนคน ก็คือการเก็บจำนวนทางสถิติ ต่างๆ เครื่องนับจำนวนช่วยสร้างสถิติ เช่น หน้าห้องน้ำใช้เครื่องนับจำนวนคนเพื่อบริการ ห้องสมุดใช้เครื่องนับจำนวนผู้เข้าใช้งาน งานEventใช้เครื่องนับจำนวนคนเพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ห้างสรรพสินค้าใช้เครื่องนับจำนวนคนในการแสดงผู้เข้าใช้บริการภายในห้าง ร้านอาหารใช้เครื่องนับจำนวนคนในการนับแขกที่เข้ามารับประทานอาหาร ร้านสะดวกซื้อใช้เครื่องนับจำนวนคนในการบันทึกสถิติผู้เข้าร้าน และอื่นๆที่ท่านต้องการ

หลักการทำงานของเครื่องนับจำนวนคน

ระบบการทำของเครื่องนับจำนวนคนทำงานด้วยระบบอินฟาเรดด้วยการยิงอินฟาเรดสะท้อนกันเป็นเส้นโดยจะมีทั้งแบบเป็นเส้นเดียวนับได้เพียงแค่มีคนผ่านไป กับแบบอินฟาเรดแบบคู่ที่สามารถแยกได้ว่าเป็นการเดินออกหรือเดินเข้า

สำหรับท่านที่ระบบเครื่องนับจำนวนคน
http://www.denontech.com/
โทร 02-1054034(Auto)

ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน
ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน
 ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน
ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน
Dcounter ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน ระบบนับจำนวนคน เครื่องนับจำนวนคน

วิดิโอสาธิตการติดตั้งเครื่องนับจำนวนคน