ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ที่บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

Dpark แขนกั้นรถ อุปกรณ์จราจร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นผู้นำของโลกทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ข้าวตราฉัตรได้ดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยยุทธศาสตร์ บูรณาการข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนไปถึงการบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ เราปฏิบัติและปลูกฝังแนวคิดการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและความยั่งยืนธุรกิจในการทำงานทุกวันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

 

ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ Dpark

ที่กำลังได้รับความนิยมอีกหนึ่งรุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน ไม้กระดกในการติดตั้งสำหรับพื้นที่ต่างๆ แต่มีงบประมาณค่อนข้างจำกัด แต่เต็มเปี้ยมไปด้วยคุณภาพ โดยฟังก์ชั่นการทำงานด้วยทั่วไป และอายุการใช้งานเทียบเท่ากับราคาที่สูงกว่า แต่เนื่องจากว่าไม้กั้นรถยนต์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีอัตราในการเปิด-ปิดกว่ารุ่นอื่นๆ นั่นคือใช่ว่า ในการยกขึ้นยกลงของไม้กั้น หรือไม้กระดกอยู่ที่ 3-6 วินาทีต่อครั้ง ถ้าหากพื้นที่ของท่านมีรถยนต์วิ่งเข้า-ออกค่อนข้างน้อยหรือจำนวนไม่มาก

นอกเหนือจากการใช้ในลานจอดรถทั่วไปแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานหมู่บ้าน คอนโด ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย หลีกเลี่ยงปัญหาการไม่หยุดรับบัตร / หยุดรถเพื่อจ่ายค่าจอดรถ โดยระบบลานจอดรถ หากนำไปใช้ร่วมกับระบบคิดเงินในลานจอดรถ จะทำให้สามารถใช้ในการจัดการคำนวนค่าจอดรถ และออกสถิติต่างๆร่วมด้วยได้

 

ผลงานการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ@ข้าว ซี.พี. จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด